Søg
0

Historie

Ligesom Køge ikke rigtig ville være Køge uden rådhuset, museet og de gamle bygninger i Kirkestræde, ville meget gå i stykker for den ægte køgenser, hvis trælast- og byggematerialeforretningen CF Petersen & Søn A/S forsvandt fra bybilledet. Den moderne virksomhed med byggevarer, som den kendes i dag, har rødder langt tilbage i Køges historie... 

1808 - 1899

1808 - 1899

Ligesom Køge ikke rigtig ville være Køge uden rådhuset, museet og de gamle bygninger i Kirkestræde, ville meget gå i stykker for den ægte køgenser, hvis trælast- og byggematerialeforretningen CF Petersen & Søn A/S forsvandt fra bybilledet. Den moderne virksomhed med byggevarer, som den kendes i dag, har rødder langt tilbage i Køges historie... 

Grundlæggeren af det firma, vi kender i dag som "CF Petersen & Søn A/S", var købmand Otto Christian Boserup, som i starten af 1800-tallet fik borgerskab i Køge som korn- og tømmerhandler samt købmand.

Christian Frederik Petersen kom til Verden i 1808 og overtog som 31-årig O.C. Boserups købmandsforretning efter Boserups død i 1839. Grundstenene var dermed sat til det firma, som vi i dag kender som én af Køge og omegns mest driftige og fremsynede virksomheder: XL-BYG CF Petersen & Søn A/S.

Gennem mange år foregik aktiviteterne fra adressen Torvet 19. Herfra var virksomheden let tilgængelig for handlende og leverandører via søvejen og baneanlægget. Virksomhedens force var op gennem 1800-tallet handel med korn, tømmer, kul og kolonialvarer, og CF Petersen excellerede desuden i et større brændevinsbrænderi.

Christian Frederik Petersen var frem til sin død i 1888 kendt som en yderst driftig forretningsmand, der gik aktivt ind i Køges byliv. Blandt andet blev Christian Frederik Petersen udnævnt til kgl. Agent og svensk-norsk konsul. Han sad i kommunalbestyrelsen, Køge Borgerlige Velgørenhedsselskab og Køge Sparekasses bestyrelse, var med til at oprette Køge Børneasyl i 1856, samt en dampskibsforbindelse til København i 1860. Det var også Christian Frederik Petersen, der stod bag opførelsen af Toldboden på Havnen, som blev udlejet til Toldvæsenet. 

Den næste generation, der overtog roret efter CF Petersen, var hans søn Gottfred Petersen, der blev født i 1846, og som fik borgerskab i 1879. Gottfred Petersen blev optaget i firmaet i 1880 og efter faderens død i 1888, overtog han firmaet som eneejer. Det er overvejende sandsynligt at firmaet, ved hans indtræden i 1880, da fik ændret navnet til "CF Petersen & Søn".

Firmaet havde på dette tidspunkt udviklet sig til at omfatte et areal på den søndre side af åen med tømmerplads, samt en privat gangbro over åen. Det skulle vise sig, at netop dette område - Blegdammen - ville blive stedet, hvor den moderne byggematerialeforretning, som "CF Petersen & Søn" senere udviklede sig til, skulle flytte hen mange år senere, da forholdene i den gamle købmandsgård, oppe ved Torvet, var blevet for trange og utidssvarende.

1900 - 1969

1900 - 1969

I 1904 døde Gottfred Petersen, der havde arvet faderens embede som konsul og tillige hans post i sparekassens direktion.

Gottfred Petersens enke, Marie Laurette f. Kjelsgaard, førte dog firmaet videre indtil 1907, hvor sønnen, den 23 årige Christian Frederik Petersen, der netop havde afsluttet sin handelsuddannelse, indtrådte i firmaet som kompagnon med moderen. Samme år fik han borgerskab somkøbmand.

Kompagniskabet med moderen varede til 1910, hvorefter Christian Frederik Petersen overtog firmaet som eneejer.I 1905 ombyggedes den østre del af Torvet 19. Bindingsværket blev fjernet og erstattet af grundmure - både i forhus og sidehus. Facaden mod Torvet moderniseredes og fik påført den velkendte frontkvist med buet tag.
 
1918 opsagtes brændevinshandelen og med dette menes der, at brænderiet stoppede. Der var kommet beskatning på brændevin, som førte til nedgang i salget, og som formentlig gjorde det urentabelt at fortsætte.
 
1928 opførtes der er stort pakhus på den søndre havnekaj. Pakhuset blev imidlertid afhændet i 1970'erne som et resultat af beslutningen om, at man også opgav at handle med korn og foderstoffer, som jo havde været en forudsætning for pakhusets eksistens.
 
I 1956 fik CF Petersen tildelt ridderkorset. Men han efterfulgte ikke sine forgængere som konsul eller lignende. Det skulle han efter sigende have frabedt sig.
 
I 1958 kom Poul Henning Jensen i lære i firmaet, og han skulle senere blive direktør. Han blev i firmaet til 1970, hvor han i en 5-årig periode prøvede kræfter med andre opgaver uden for huset. Men i 1975 vendte Poul Henning Jensen tilbage.
 
Omkring 1965 blev firmaet omdannet til et aktieselskab. Firmanavnet er herefter "CF Petersen & Søn A/S".

CF Petersens svigersøn Poul Madsen blev udnævnt til direktør i forretningen i slutningen af 1960'erne, og i 1982 gik han på pension i en alder af ca. 69 år. Omtrent samtidig lod den nu ca. 80-årige CF Petersen "sig ligeledes pensionere". CF Petersen døde i 1983.

Fra omkring 1970 blev CF Petersens søn, Paul CF Petersen, født 1926, indtrådt i direktionen, men han døde i 1982.

1970 - 1999

Poul Henning Jensen blevudnævnt som administrerende direktør forCF Petersen & Søn A/Si 1983, og i 1986 overtog han aktiemajoriteten i firmaet. I 1998 erhvervede Poul Henning Jensen de resterende aktieposter hos CF Petersens arvinger.
 
I 1985 flyttede firmaet de aktiviteter, der hidtil er foregået på Torvet 19, over på Blegdammen, hvor man i forvejen havde den tømmerhandel, der havde ligget på stedet før 1870. Adressen var herefter ikke længere Torvet 19, men nu på Blegdammen 10-18.
 
Michael Jensen Buhl, der i dag ligeledes er medindehaver af CF Petersen & Søn A/S og søn af Poul Henning Jensen, gik i 1980 i lære i en tømmerhandel i Roskilde var to år senere udlært indenfor engroshandel med trælast og byggematerialer. Herefter fulgte 12 år, hvor Michael Jensen Buhl bl.a. havde ophold på et savværk i Finland og efterfølgende bestred salgs- og lederjobs i engros- og forhandlervirksomheder i den danske byggebranche. Sin praktiske erfaring supplerede Michael Jensen Buhl med en afsætningsøkonomisk uddannelse i 1985. I 1994 tiltrådte Michael Jensen Buhl en stilling som salgschef i CF Petersen & Søn og blev i 1996 udnævnt til salgsdirektør for virksomheden.

Jes Gravesen, der i dag er medindehaver af CF Petersen & Søn A/S, gik i en alder af 18 år i lære i CF Petersen & Søn A/S som handelsassistent indenfor engroshandel med trælast- og byggematerialer i 1979. Efter endt læretid i 1981 var Jes Gravesen ansat som sælger i CF Petersen & Søn A/S i 6 år. Lysten til at prøve kræfter med nye udfordringer førte ham imidlertid til en stilling som sælger i en brancherelateret engrosvirksomhed i Brøndby. Her var Jes ansat i 15 år – de sidste 10 år med titel af prokurist.
 

2000 -2009

2000 -2009

I 2000 vendte Jes Gravesen tilbage til sin gamle læreplads og den virksomhed hvori hans hjerteblod ligger, CF Petersen & Søn A/S i Køge. Jes vendte tilbage i en funktion som trælastchef, blev i 2003 udnævnt til salgsdirektør og erhvervede samtidig en minoritetspost i virksomheden.
 
Årtusindeskiftet blev starten på et helt nyt kapitel for CF Petersen & Søn A/S, da virksomhedens to ejere - Michael Jensen Buhl og Jes Gravesen - iværksatte en konsolideringsstrategi.
 
I 2002 købte CF Petersen & Søn A/S således Faxe Savværk & Tømmerhandel A/S i Karise af ejeren Ellen Larsen. Virksomheden, der ved overtagelsen tog navneforandring til CF Karise Tømmerhandel, er i dag en 100% integreret afdeling under CF Petersen & Søn A/S i Køge.
 
Sammen med Sussi Timmermann Bagger og Johnnik Bagger overtog CF Petersen & Søn A/S i 2005 Stenlille Trælasthandel ApS, fra de tidligere ejere gennem 29 år Inger Marie og Niels Erik Larsen. Johnnik Bagger varetog indtil 2015 den daglige ledelse af afdelingen. Stenlille-afdelingen hører i dag 100 % under CF Petersen & Søn A/S. 

Efter 168 år på Torvet og Blegdammen i Køge flyttede CF Petersen & Søn A/S I 2007 alle sine aktiviteter til et nyopførte domicil på Værftsvej 51, Køge. På grunden, som man erhvervede i 2003, har man opført et 12.000 m2 stort moderne anlæg bestående af 3.500 m2 bygge- & rådgivningscenter, 1.000 m2 salgs- og administrationskontor, 1.000 m2 proffcenter og 6.500 m2 haller til byggematerialer.
 

2010 -

CF Petersen & Søn A/S overtog i starten af 2012 49 % af aktierne i Grønvold & Schou A/S i Slagelse, samt Gørlev Trælast i Gørlev på Vestsjælland.

Januar 2015 indtrådte Frank Bøgelund som minoritetsaktionær i CF Petersen & Søn A/S, der i dag har tre ejere: Michael Buhl, Jes Gravesen og Frank Bøgelund.. 

Maj 2015 købte CF Petersen & Søn A/S Tømmergården Ringsted A/S af Annelise og Poul Erik Larsen. Afdelingen, som ligger på Frejasvej 11-15 i Ringsted, har taget navneskifte til XL-BYG CF Ringsted.    

Januar 2016 overtog XL-BYG CF Petersen & Søn A/S aktiviteterne i XL-BYG Lyngby Tømmerhandel A/S. Ved overtagelsen skiftede afdelingen på Sortemosevej 14 i Allerød navn til XL-BYG CF Allerød 

Gå til forside