Søg
0

Slut med gule lapper

Slut med gule lapper

Håndværkere glemmer ofte at fakturere kunderne for søm og skruer, fordi de mangler redskaber til at holde styr på forbruget. Smart app gør det nu nemt at få overblik og sikrer samtidig korrekt fakturering.

Små huskesedler er ikke et ualmindeligt redskab, når håndværkere fører regnskab over forbruget af søm, skruer og fugemasse i forbindelse med projekter. Ofte glemmes også noget i skyndingen, og det kan hurtigt besværliggøre faktureringsprocessen.
XL-BYG CF Køge har erfaret, at håndværkerne ikke altid bruger tid på at nedskrive de mindre forbrugsvarer, og de kan derfor nemt glemme dem, når faktureringen skal udføres. Det skyldes måske, at en pakke søm omkostningsmæssigt ikke har samme betydning, som eksempelvis en dør eller et vindue. Vi ved dog alle, at tilstrækkelig mange af de mindre beløb sammenlagt kan løbe op i et betydelig større beløb i længden.
 
Men Køge og omegns håndværkere kan nu efterlade blyant og papirlapper derhjemme. Med den gratis MesterReol app fra XL-BYG kan håndværkerne nemlig holde styr på forbruget via deres smartphone.
 
SCAN SKRUER OG SØM TIL AUTOMATISK FAKTURERING
Med den effektive app har håndværkeren en scanner lige ved hånden, der kan bruges til at scanne de indkøbte forbrugsvarer i bilen eller på byggepladsen. Forbrugsvaretype samt antal enheder noteres på det enkelte projekt, og hvis projektet har et sagsnummer, kan dette samtidig indtastes. De indscannede oplysninger sendes dagligt til firmaets bogholderi via en automatisk mail. Det giver god sagsstyring, enkel papirgang og hurtigere fakturering. Hvis du som håndværkerkunde hos os ønsker det, kan systemet også sættes op, så der automatisk sendes en mail over ugens samlede forbrug til XL-BYG CF Køges PROFFCENTER, som herefter sørger for nye forsyninger af varer til dit værksted. App’ens funktioner tillader endvidere, at du kan indtaste det antal timer, der er brugt på byggesagen eller projektet. Dermed får du fuld overblik over projektet.

TELEFONEN BLIVER ET UUNDVÆRLIGT ARBEJDSREDSKAB
I samarbejde med en række professionelle håndværkere har XL-BYG udviklet en række andre services, som også har til formål at lette håndværkerkundernes hverdag.

XL-BYG har bl.a. udviklet en gratis app til opmåling af døre og vinduer, hvor opmåling, notater og billeder samles og kan bruges til at indhente tilbud hos vinduesleverandøren. App’en kan samtidig anvendes som et effektivt arbejdsredskab i forbindelse med at holde styr på antallet af kørte kilomenter, der skal tilknyttes og faktureres til et givent projekt. Integreret i applikationen er derudover et vaterpas samt en praktisk vinkelmåler.

App’en kan downloades gratis på XL-BYG kædens hjemmeside.