Søg
0

CF yderligere forankret

XL-BYG CF Køge har de senere år arbejdet på en CSR rapport der skal give overblik over trælast- og byggematerialeforretningens miljø- og samfundsansvar i Køge og opland. Resultatet er mindre CO2-udledning og større samfundsansvar.

Aktiv i Køge

Aktiv i Køge

Siden 2007 har CF Gruppens forretning på Værftsvej i Køge været prøveklud for omfattende CSR-tiltag. Nu er virksomhedens første CSR rapport klar og resultaterne er så gode, at man ønsker at udbrede arbejdet til sine øvrige afdelinger i Storstrøm, Karise og Stenlille.

”Vi har valgt at arbejde med CSR så vi dels kan opfylde de krav og forventninger omverden stiller til virksomheder i dag, men også så vi kan være med til, at tage et aktivt ansvar for vores miljø og lokalsamfund. Der ikke noget nyt i, at XL-BYG CF Petersen opfører sig hæderligt og ansvarligt. Det nye er, at vi nu kan dokumentere vores arbejde med, at reducere vores miljøpåvirkninger, CO2 udledning, forbedre medarbejderforhold og støtte til lokalsamfund," forklarer HR Chef hos XL-BYG CF Gruppen Thomas Werngreen.
 
Miljø og klima er en god forretning
I XL-BYG CF Køge har man opdaget, at det, på trods af omfattende investeringer, er en rigtig god forretning at passe på miljø og klima. XL-BYG CF Køge har sparet ca. 250.000 kWh fra 2008 til 2011. Det giver en samlet besparelse på mere end 37%, eller hvad der svarer til ca. 56 husstandes årlige energiforbrug. Firmaet har som resultat formindsket deres CO2-udledning med hele 137 tons. Store dele af firmaets affald bliver i dag til miljøvenligt genbrug, som konsekvens er renovationsudgifterne faldet med ca. 35%.

I 2012 startede man en målrettet indsats for at mindske brændstofforbruget til firmaets flåde af køretøjer og der forventes mærkbare besparelser på økonomi og CO2-regnskab allerede ved udgangen af 2012.
 
Miljø - og klimarådgivning til kunder
XL-BYG CF Gruppens miljø - og klimatiltag har de seneste år haft fokus på, at vejlede kunder om energibesparelser ved, at bruge miljø - og klimarigtige materialer. Foreløbigt har 10 af XL-BYG CF Gruppens sælgere derfor gennemgået Energivejlederuddannelsen og sætter nu deres ekspertise til rådighed for byggemarkedets kunder.

Arbejdspladsen skal fastholde og tiltrække gode medarbejdere

Arbejdspladsen skal fastholde og tiltrække gode medarbejdere

Med fokus på velfærd og udvikling på arbejdspladsen har XL-BYG CF Gruppen benyttet en rækkeværktøjer og personaletiltag der har haft en positiv indvirkning. Tilfredse medarbejdere giver lavt sygefravær, og i CF Gruppen er man stolte af sit lave sygefravær. I 2010 blev det målt til 1,85% ekskl. barsel. I 2011 var det faldet til 1,65% ekskl. barsel.

Det lave og faldende sygefravær indikerer at firmaets løbendearbejdspladsvurderinger (APV), i samarbejde med de ansatte, samt uddannelse og videreuddannelse har haft en positiv indvirkning på arbejdspladsen.
 
Køge - en plads i hjertet, og en plads på kortet
XL-BYG CF Gruppen er en aktiv medspiller i Køge og omegn med tradition for, at engagerer sig i det lokale sports- og kulturliv. Som en af Køges ældste virksomheder, har man en naturlig tilknytning til Køge. Derfor er det en hjertesag, at støtte lokale arrangementer og initiativer som kan sætte Køge på landkortet og samtidig støtte udviklingen af Køge som erhvervs- og handelsby. Men XL-BYG CF Gruppen er også med når det gælder fælles samfundsmæssige problemstillinger, som energibesparelser og CO2-reduktioner til fordel for klima og miljø.
 
XL-BYG CF Gruppen har også taget en aktiv rolle til fordel for tidens mange arbejdsløse og unge uden lærerpladser, og havde sidste år 10 personer i løntilskuds- eller fleksjob samt 8 elever i uddannelse.
 
”Vi er stolte af at være lokale og tæt på vores kunder, og vi mener, at lokal ansvarstagen, er en god måde at skabe opmærksomhed og synlighed i forhold til vores virksomhed og værdier. Som miljø- og samfundsansvarlig virksomhed, er vi interesserede i at etablere samarbejder, der styrker begge parter så værdierne kan forstærkes både udadtil som indadtil," slutter HR Chef Thomas Werngreen.
 
Læs hele CSR rapporten - klik her

For fremsendelse af pressemeddelelsesom worddokument, samt højtopløselige fotos, kontakt Marketingchef Pernille Olsen, email pol@cfp.dk, telefon 2510 8053.